AlltidREA använder cookies (kakor på svenska) för att registrera hur besökare använder vår webbsida. Vi använder det dels till att registrera hur många besökare som använder Alltidrea, men även för att individualisera upplevelsen på Alltidrea.

Inget av det som du gör på Alltidrea.se kan kopplas till dig som person. Vi kan inte på något sätt se vilka produkter individuella personer har tittat, klickat eller besökt.

Partnersidor
Eftersom Alltidrea inte säljer några egna produkter skickar vi vidare våra besökare till respektive webbshop. Vi kontrollerar alltid alla webbshoppar och de som inte uppfyller våra krav kommer inte att tas med i våra listningar. I stort sätt alla webbshoppar använder cookies på ett eller annat sätt så därför kommer du att få cookies från dessa när du klickar på en produkt och lämnar Alltidrea. Läs på respektive webbshop vilka policys som gäller där.

DoubleClick DART Cookie

  • Google, en tredje part, använder sig av cookies för att leverera relevanta annonser och hantera statistik på Alltidrea.se.
  • Google:s användning av DART cookies gör det möjligt att leverera individualiserade annonser som baseras på användarens beteende på nätet, på Alltidrea.se, men även på andra sajter som besökaren har besökt.
  • Användare kan själva säga till Google att de inte vill ha individualiserade annonser gen om DART-cookie genom att besöka Google: – http://www.google.com/privacy_ads.html

Alltidrea.se kan när som uppdatera denna text utan att förvarna besökare.

// Teamet bakom Alltidrea.se

SaleRunner utilizza i cookie per tenere traccia dei nostri visitatori. Ciò è in modo che possiamo registrare quanti visitatori stanno utilizzando SaleRunner, e anche per individuare l'esperienza di SaleRunner.

Nessuna delle tue azioni su SaleRunner.it può essere collegata a voi personalmente. Non siamo in grado di vedere i prodotti specifici che una persona ha visitato.

Pagine del partner
Poiché SaleRunner non vende i propri prodotti, i nostri visitatori vengono reindirizzati ad altri siti web / negozi online. Controlliamo sempre su tutti i negozi online. Coloro che non soddisfano i nostri standard non sono inclusi nei nostri elenchi. Praticamente tutti i negozi online utilizzano i cookie in una certa misura, in modo da ricevere i cookie come si fa clic su un prodotto e lasciare SaleRunner. Dovresti leggere la politica specifica di ogni negozio online.

DoubleClick DART Cookie

  • Google, un terzo, utilizza i cookie per fornire annunci pertinenti e gestire le statistiche su SaleRunner.it.
  • Google utilizza i cookie DART che consentono di pubblicare annunci individualizzati in base alla cronologia di navigazione dell'utente, su SaleRunner.it e su altri siti che l'utente ha visitato.
  • Gli utenti possono consentire a Google di sapere direttamente che non desiderano ricevere annunci individualizzati tramite i cookie DART visitando Google: - http://www.google.com/privacy_ads.html

SaleRunner.it può aggiornare questo testo in qualsiasi momento senza notificare agli utenti.

// Il team dietro SaleRunner.it